Warsztaty strategiczne

 

Planowanie marketingowe

Zapoznanie się z kluczowymi aspektami planowania marketingowego. ·Poznanie technik i narzędzi przydatnych w planowaniu i budżetowaniu marketingowym. ·Zapoznanie się z praktycznymi aspektami przygotowania i prezentacji planów i budżetów. ·Poznanie praktycznych metod bieżącego zarządzania i kontrolowania realizacji planów marketingowych.

Jak określić skuteczną strategię rynkową?

Zapoznanie się z technikami i metodami pozwalającymi na umiejętne i uporządkowane podejście do problemów związanych z określaniem strategii rynkowej, optymalne wykorzystanie i połączenie wiedzy o nabywcach, konkurentach i samej firmie w budowaniu strategii rynkowej, samodzielne opracowanie założeń i planowanie strategii rynkowej.

Organizacja działu sprzedaży

Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę przydatną w samodzielnym konstruowaniu struktur, procedur, narzędzi zarządczych oraz doborze i zarządzaniu personelem działu sprzedaży.