Szkolenia menedżerskie

 

Zarządzanie sprzedażą i zespołem handlowym

Poznanie specyfiki i metod zarządzania zespołem handlowców · Uświadomienie roli kierownika w zespole handlowym · Autodiagnoza własnych umiejętności przydatnych w zarządzaniu · Poznanie i nauka praktycznych metod i narzędzi wspomagających zarządzania pracą własną i pracą handlowców · Wypracowanie technik, narzędzi i umiejętności przydatnych w codziennej pracy.

Ocena i szkolenie umiejętności handlowych

Zdiagnozowanie i ocena postaw, poziomu umiejętności oraz technik sprzedaży i negocjacji w grupie przedstawicieli handlowych · Skorygowanie błędów oraz zaproponowanie nowych rozwiązań · Wskazanie każdemu z handlowców obszarów wymagających poprawy.

Jak rozmawiać ze zwalnianym pracownikiem

 Zapoznanie się krok po kroku z zasadami, metodami i technikami, które pozwalają na przygotowanie się i przeprowadzenie rozmowy ze zwalnianym pracownikiem w taki sposób, aby była ona efektywna i jak najmniej stresująca dla obu stron. Uczestnicy będą mieli okazję do przećwiczenia nabytych umiejętności podczas symulacji rozmów.

Umiejętności osobiste menedżera

 Zdiagnozowanie aktualnych umiejętności kierowniczych kadry. ·Określenie obszarów wymagających poprawy lub rozwinięcia u poszczególnych osób. ·Ukierunkowanie i pomoc kierownikom w dostosowaniu stylów zarządzania do potrzeb i kultury firmy oraz specyfiki zarządzanych zespołów. Zakładane efekty to zapoznanie się uczestników z mechanizmami i zasadami stanowiącymi podstawy zarządzania podległym personelem. ·Zdiagnozowanie aktualnych umiejętności. ·Pomoc w określeniu indywidualnych ścieżek na poprawę i dostosowanie stylów zarządzania do potrzeb.

Budowanie i zarządzanie zespołem

Kompleksowe spojrzenie na podstawowe techniki i metody pracy menedżera w zakresie budowania i zarządzania zespołem. Dzięki udziałowi w szkoleniu możliwe jest osiągnięcie następujących celów:

  • Ustabilizowanie efektywności pojedynczych kierowników w pracy z podwładnymi ·
  • Poprawa efektywności grupy kierowniczej we wspólnej pracy
  • Polepszenie komunikacji między kierownikami oraz kierownikami i ich personelem ·
  • Zwiększenie możliwości organizacji do rozwiązywania problemów na różnych poziomach organizacyjnych