Szkolenia handlowe

 

Jak skutecznie prowadzić prezentacje handlowe?

Zwiększenie skuteczności pracy w kontakcie z klientami na etapie przygotowania i prowadzenie efektywnych prezentacji. Uczestnicy poznają sposoby doboru metod i środków przekazu w zależności od potrzeb grupy oraz celu prezentacji oraz zdobędą podstawowe umiejętności autoprezentacji. Zapoznają się także z technikami nawiązywania kontaktu i pracy z grupą oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Negocjacje handlowe

Uczestnicy posiądą wiedzę i znajomość mechanizmów oraz praktycznych sposobów pozwalających na skuteczne przygotowanie i prowadzenie negocjacji zarówno w zespole jak i samodzielnie. Poznają sposoby dobierania strategii negocjacyjnych w zależności od typów klientów i pozycji przetargowych. Będą również mogli zapoznać się i nauczyć reagować na najczęściej spotykane w praktyce próby manipulacji i prowadzenia gier ze strony partnerów w negocjacjach.

Techniki sprzedaży

Uczestnicy szkolenia będą mogli poznać i przećwiczyć krok po kroku wszystkie fazy procesu sprzedaży. Poznają również praktyczne umiejętności pozwalające na skuteczne rozpoznawanie potrzeb i typów klientów oraz świadome dobieranie technik radzenia sobie z ich zastrzeżeniami i obiekcjami.

Narzędzia i techniki sprzedaży bezpośredniej

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się lub samodzielnie wypracują praktyczne sposoby wykorzystania narzędzi pracy niezbędnych w sprzedaży bezpośredniej. Dzięki zdobytej wiedzy będą w stanie lepiej organizować swój czas pracy oraz posiadane informacje. Poznają również sposoby prawidłowego prowadzenia korespondencji i utrzymywanie kontaktu z klientami.

Telefoniczna obsługa klienta

Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi aspektami wykorzystania telefonu jako narzędzia pracy. Będą również mogli zapoznać się z praktycznymi technikami prowadzenia rozmów w zależności od sytuacji i charakteru nawiązywanego kontaktu. Posiądą również umiejętności przydatne w rozmowach z trudnymi klientami oraz w codziennych sytuacjach zawodowych.

Bezpośrednia obsługa klienta

Uczestnicy szkolenia nabędą niezbędne umiejętności oraz poznają techniki przydatne w komunikacji i obsłudze klienta. Zapoznają się ze sposobami prowadzenia rozmów w biurze, przez telefon oraz przygotowania korespondencji w różnych sytuacjach zawodowych (zapytania, reklamacje, skargi). Nauczą się prawidłowo diagnozować sytuacje związane z obsługą klienta oraz dobierać odpowiednie w danej sytuacji sposoby, i techniki pracy. Dzięki nabytej wiedzy, uczestnicy będą mogli wpływać na atmosferę relacji z klientami, usprawniać i zwiększać efektywność procesu sprzedaży i obsługi klientów.