Czego dotyczy propozycja?

Interim Management to czasowe, zdefiniowane co do celu i zakresu współdziałanie dotyczące tzw. „miękkiego” HR, oparte na współpracy z dedykowanym na czas trwania umowy ekspertem lub ekspertami w danej dziedzinie.

HR Interim Management nie jest umową na realizację konkretnego zadania lub projektu. To umowa na wieloaspektową współpracę dotyczącą obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w danej organizacji.

 

Zobacz także:

HR Interim - propozycje pakietowe