Od czego zależy cena usługi?

 

Na cenę usługi mają wpływ następujące elementy:

  1. Ilość faz i komponentów modelu HPI realizowanych we współpracy z naszą firmą (od badania i analizy po projektowanie i wdrażanie rozwiązań).
  2. Sposób przeprowadzenia badania ora wielkość próby respondentów.
  3. Ilość i charakter spotkań warsztatowych (projektowe, informacyjne, itp.).
* Dla jednostek administracji publicznej cena usługi kształtuje się poniżej wartości przetargowej.