Efekty audytu HPI

 

Wynik współpracy zależy od tego, w których fazach pracy w ramach modelu HPI klient zdecyduje się na współpracę z nami. Najczęściej są to komponenty w postaci:

 1. Badanie (zdalne lub metodą "papier-ołówek")
 2. Warsztat dla kadry menedżerskiej na bazie wyników badania
 3. Raport z badania wraz z wnioskami i rekomendacjami rozwiązań zwiększających efektywność ludzi i organizacji

Konsekwencją wdrożenia modelu badawczego w oparciu o HPI przy konstruowaniu rekomendacji w zakresie rozwoju firmy są:

 • Pewność, że każde działanie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi  będzie związane z konkretnymi celami funkcjonowania organizacji.
 • Wsparcie wszelkich działań rozwojowych podejmowanych w organizacji będzie precyzyjne.
 • Uwzględnienie wszechstronnej diagnozy potrzeb rozwojowych samych pracowników.
 • Dokładna analiza wszelkich barier utrudniających pracownikom uzyskiwanie i przekraczanie zakładanego poziomu wydajności.
 • Możliwie najlepsza w danych warunkach jakość wdrażanych działań rozwojowych – m.in. dzięki stałemu monitoringowi kluczowych wskaźników.
 • Optymalne wykorzystanie potencjału pracowników.
 • Wymierne zwiększenie ich efektywności.
 • Możliwość weryfikacji oceny efektów podejmowanych działań.