Często zadawane pytania

 

Czy można zmienić/dostosować zestaw stwierdzeń do specyfiki firmy?

Tak. to standardowa procedura. Zawsze dostosowujemy stwierdzenia do specyfiki firmy, jednak ważne jest, aby zachować perspektywy, które podlegać powinny badaniu, a wynikają ze specyfiki modelu HPI.

Co zawiera raport z badania?

W raporcie prezentowane są w formie tabel i rysunków wyniki badań. Wyniki są omówione, przeanalizowane i na tej podstawie formułowa są wnioski. Raport zwykle ma objętość kilkudziesięciu stron.

Zależnie od ustaleń z klientem raport może generalnie obejmować trzy rodzaje treści:

  • Wyniki badań wraz z omówieniem i wnioskami
  • Wyniki badań wraz z omówieniem i wnioskami + rekomendacje działań dla poszczególnych obszarów podlegających badaniu
  • Wyniki badań wraz z omówieniem i wnioskami +  cele strategiczne + cele operacyjne podnoszenia efektywności w każdym z obszarów wraz ze wskaźnikami wyników + rekomendacje działań konkretnych działań dla każdego z celów operacyjnych.

Czy robiliśmy badanie na dużej próbie respondentów pracujących w różnych miejscach?

Tak. Nasi eksperci realizowali projekty dla firmy i instytucji, w których w badaniu brało udział po kilkadziesiąt, a nawet kilkuset respondentów pracujących zarówno w centrali danego podmiotu jak i oddziałach na całym świecie.

Czy firma musi przejść wszystkie działania w ramach modelu HPI przy wsparciu Greenparkhrc?

Nie. Do realizacji procesu możemy podejść indywidulanie uwzględniając  również specyficzne uwarunkowania. Jesteśmy jednak zawsze gotowi współpracować z klientem na wszystkich etapach: od diagnozy po projektowanie i wdrażanie rozwiązań.