Program ZZL w Urzędzie

 

 

Zważywszy na specyfikę działania Urzędów oraz dotychczasowe doświadczenia naszych konsultantów, rekomendujemy cztery kluczowe etapy działań doradczych:

 • Analiza stanu prawnego dotyczącego rozwiązań w zakresie ZZL w Urzędzie
 • Badanie według modelu Human Performance Improvement ( HPI)
 • Warsztat strategiczny dla kadry zarządzającej
 • Opracowani rekomendacji dla wdrożenia Programu ZZL w Urzędzie

W przypadku tworzenia strategii ZZL, proponujemy aby dokument ten składał się z następujących części:

 1. Część I – opis diagnozy stanu obecnego (wynik badania HPI, Warsztat strategiczny, analiza stanu prawnego)
 2. Część II – rekomendacje kierunków działań strategicznych (w oparciu o wnioski części 1 oraz opis „dobrych praktyk”, ewentualnie elementy banchmarkingu) uwzględniające stan prawny
 3. Część III – założenia operacyjne dla kluczowych, a przewidzianych w części II działań w postaci próby określenia następujących parametrów:
  • Określenie celów operacyjnych i zakładanych efektów (w oparciu o cztery perspektywy: finanse, klienci, procesy, rozwój)
  • Zarys metodologii działania dla osiągnięcia zakładanych celów

Zobacz także:

Human Performance Improvement (HPI)

Audyty organizacyjne

Projektowanie rozwiązań systemowych