Development Center (DC)

 

DC może stanowić samoistny projekt lub komponent działań w ramach budowania ścieżek kariery.

DC pozwala na stworzenie pożądanych dla danego stanowiska (grupy stanowisk) profili kompetencyjnych oraz zbadanie, na ile pracownicy zajmujący te stanowiska odpowiadają tym profilom. Ewentualne różnice (określane inaczej jako luki kompetencyjne), mogą stanowić punkt wyjścia do planowania i podejmowania działań w takich obszarach jak: szkolenia, awanse, przesunięcia, przygotowania do pełnienia nowych ról, itp.

Realizacja DC zwykle wiąże się z realizacją następujących działań:

  • stworzenie opisu stanowiska (pojęcie szersze niż zakres obowiązków),
  • opracowania profili kompetencyjnych ( w tym definicje i siły natężenia),
  • Przygotowanie i przeprowadzenie DC (forma warsztatowa),
  • Sporządzenie raportów o każdym z uczestników DC zawierających wyniki badania oraz rekomendacje dalszych działań.

Zobacz także:

Audyt menedżerski